Browserversie niet ondersteund

Dit programma werkt met Internet Explorer vanaf versie 8.
U lijkt een oudere browserversie te gebruiken. Gebruik is op eigen risico.

Welkom bij de PodiumRIE

De PodiumRIE is een digitaal instrument dat een aantal koepels
in de podiumkunsten heeft laten ontwikkelen.
Sinds de introductie van de PodiumRIE in 2008 zijn er op aangeven
van gebruikers verschillende verbeteringen aangebracht.
Dit heeft in de huidige gebruiksvriendelijke PodiumRIE geresulteerd.

De PodiumRIE bevat een BasisRIE-module en een ProductieRIE-
module, speciaal voor producerende organisaties.
Ook is er een standaard 'technische lijst' ontwikkeld.
Vergeet het document niet op te slaan met een logische naam.

Erkend instrument

De PodiumRIE is erkend door het Steunpunt RI&E.
Wanneer u gebruik maakt van de PodiumRIE en u hebt maximaal
25 werknemers dan hoeft u uw RI&E-document niet te laten toetsen.
Maar ook als u meer dan 25 werknemers hebt, is het een zeer
geschikt instrument.

Licentie

Een licentie kan worden aangevraagd via onderstaande link.
www.humatix.nl/rie/start/podiumrie/aanvragen.html

Meer informatie en voorwaarden

Voor meer informatie over het instrument kunt u terecht bij
NAPK, Lineke Burghout, 020-5246474
VVTP, André Lamper, 020-3052222
VNPF, Berend Schans, 020-4215005
VSCD, Jeltsje In der Rieden, 020-6647211
Koepel Opera, Paul Pol, 053-4878500

Voor meer informatie over RIE’s, kijk op www.rie.nl/

Aan het gebruik van deze Podium-RIE zijn voor 2012 de volgende
kosten verbonden:

  • Kleine gebruiker - niet meer dan eens per jaar een (P)RIE
    € 135,-
  • Gemiddelde gebruiker - 2-5 (P)RIE's per jaar € 250,-
  • Grotere gebruiker - 6-10 (P)RIE's per jaar € 350,-
  • Grote gebruiker - meer dan 10 (P)RIE's per jaar € 450,-
    (een onderwijsinstelling met meerdere accounts voor
    studenten is een 'grote gebruiker')

Eenmaal per jaar ontvangt u hiervoor een factuur.
Bij prijswijzigingen ontvangen alle gebruikers een bericht op het
mailadres dat aan deze licentie is verbonden.

U kunt uw abonnement jaarlijks opzeggen.
Uw schriftelijke opzegging dient dan vóór 1 december binnen te zijn
bij Arbo&Podiumkunsten.

DOOR IN TE LOGGEN MET DE VERSTREKTE COMBINATIE
GEBRUIKERSNAAM EN WACHTWOORD VERKLAART DE
GEBRUIKER ZICH AKKOORD MET DE BOVENSTAANDE
FINANCIËLE VOORWAARDEN.